Duchové a vládci krajiny

Rádi bychom vás tímto pozvali ke spolupráci na projektu, který má za úkol zmapovat jména patronů a patronek různých krajinných celků České republiky. Každý z nás rád navštěvuje naše překrásná pohoří, hluboké hvozdy nebo povodí majestátných řek. Proto by také bylo vhodné vědět, jaké bytosti k těmto krajinám neodmyslitelně patří v místním folklóru. Každá z těchto bytostí má svůj nezaměnitelný charakter, který je pevně spjatý s krajinou. Pokud chceme rozumět přírodě okolo nás a krajině, kterou kráčímě, sluší se tyto duchy a vládce krajiny znát a vždy jim vzdát patřičnou úctu, ať už rituálem nebo např. jen pomocí malé obětiny a pokorné myšlenky.

Zveme vás ke spolupráci na rozvíjení živé databáze těchto bytostí, která bude součástí webu Pohanských stop. Pokud znáte jména jednotlivých patronů, duchů nebo vládců krajiny, nebojte se nám o nich dát vědět. V případě, že navíc víte, kde najít k těmto jménům i nějaké informace, prameny, lokální pověsti apod. budeme vděční dvojnásob.

A trojnásob, ba i čtyřnásob vděční budeme, pokud se rozhodnete sami o některé z těchto bytostí napsat krátký text, který můžeme pod vaším plným autorstvím uveřejnit. V případě zájmu se nám neváhejte ozvat a filip.kubin@pohanskaspolecnost.cz (Patron projektu Duchové a vládci krajiny) nebo josef.petr@pohanskaspolecnost.cz (vedoucí projektu Pohanských stop). Text může mít libovolný formát i délku. Měl by však obsahovat odkazy na zdroje, ze kterých autor čerpal, přičemž je požadována jejich autenticita (lidové pověsti, knihy, kroniky, vyprávění místních atd.).

Těšíme se na spolupráci!

Komentáře jsou vypnuty.